Brandposter med stor valfrihet

Vi kan idag bygga en rad olika variationer med olika längder, anslutningar, utloppskopplingar, avtappningar, backventiler och återsugsskydd etc. Färdiga trummor och betäckningar finns också och allt byggs ihop efter kundens kravprofil.

Information från hos på Rödhammarbolagen:

Den 1 april 2024 så fick äntligen Rödhammarbolagen vår modell med benämningen

RHB Gjuten Brandpost godkänd hos KIWA, Nederländerna enligt EN-14339.

 

 

Se våra Brandposter sortiment hos RSK