Brandposter med stor valfrihet

Vi kan idag bygga en rad olika variationer med olika längder, anslutningar, utloppskopplingar, avtappningar, backventiler och återsugsskydd etc. Färdiga trummor och betäckningar finns också och allt byggs ihop efter kundens kravprofil.

Se våra Brandposter sortiment hos RSK