Brandposter med stor valfrihet

Vi kan idag bygga en rad olika variationer med olika längder, anslutningar, utloppskopplingar, avtappningar, backventiler och återsugsskydd etc. Färdiga trummor och betäckningar finns också och allt byggs ihop efter kundens kravprofil.

Viktig information från hos på Rödhammarbolagen:

Med anledning av föreläggande från Boverket har Rödhammarbolagen informerats om krav avseende vikten av CE-märkning för Brandposterna RHB BP Gjuten, BP Rostfri Teleskopisk för att få tillhandahållas på marknaden.

From den 11/10 2023 så stoppar RHB leveranserna på dessa produkter!

Det gäller följande RSK nummer:

4203023, 4203015, 4203016, 4203078 BP Gjuten samt

4203038, 4203039, 4203040, 4203041 BP Rostfri Teleskopisk

Mer information går att läsa i pdf dokumentet här.

Vi på RHB jobbar för att hitta en snabb lösning på detta!

Se våra Brandposter sortiment hos RSK