VA sedan 1944

Rödhammarbolagen AB är ett mekaniskt företag som tillverkar och marknadsför produkter inom Industri VA och VVS till nyanläggning, reparation och underhåll.

Företaget grundades år 1907 av Birger Nilsson och hette då Birger Nilssons Verkstäder, med verksamhet inom koppar och plåtslageribranschen.

Efter ett par år hade företaget utvecklats till att vara ett av de största i Sverige inom sin bransch.

År 1934 kom Birgers son Sven Rödhammar in i företaget och införde då en mer teknisk och tillverkande inriktning.

Sven övertog företaget tillsammans med sin fru Greta år 1958. 

Under många år var tillverkning av delar till och arbeten på fasta och roterande neonskyltar en stor produkt.

Så som Stomatol på slussen, NK klockan, V-centrum i Vällingby samt Dagens Nyheter och Expressen skylt i Marieberg. Det förekom även uppdrag och tillverkning för vissa museer.

För Rödhammarbolagen har ambitionen alltid varit att sträva efter starka och kvalitativa produkter.

1988 tog sonen Sven-Åke Rödhammar över företaget efter sin far och farfar. Han har sedan dess, drivit detta med ambitionen att införa moderna och tekniska hjälpmedel i verksamheten till gagn för rationell, kvalitetssäkrad och miljömedveten produktion.

Sven-Åke Rödhammar var redan innan han tog över företaget mycket delaktig i den direkta produktionen men 2015 drog han sig tillbaka ifrån produktionen men fortsatte att vara engagerad i den administrativa delen av företaget.

Företaget styrs idag av Torbjörn Gozzi med Sven-Åke kvar som ägare. Kojapo AB sköter en stor del av marknadsföringen och försäljningen.

Våra kunder är till största delen grossister, entreprenörer och kommuner över hela Sverige.

Vi distribuerar numera våra produkter till ledande rörgrossisterna via Kojapo AB för att hålla en hög tillgänglighet och servicegrad till slutkunden.

Kundanpassade lösningar

Bygg ihop och anpassa era brandposter eller spolposter efter befintligt VA-nät.
Säkra ert rör-nät med vårat stora utbud av dragsäkra förankringsbojor.

Service och reperationer

Renovera brand- och spolposter utan att gräva upp!
Det är ekonomiskt fördelaktigt och vi bistår gärna med service och underhåll eller hjälp med utbildning.