RÖDHAMMARBOLAGEN
Tryggt och hållbart ägande i över 100 år

Vi tillverkar och marknadsför produkter inom Industri VA och VVS till nyanläggning, reparation och underhåll.

 

 

Se våra produkter

Brandposter för bästa totala ekonomi

Vi siktar på att dom brandposter som säljs idag kan vara driftsatta i mer än 100 år med endast en renovering efter ½ tiden vilket ger en mycket bra avkastning på investering samt kostnad över sin livslängd.

Stor valfrihet

Vi kan idag bygga en rad olika variationer med olika längder, anslutningar, utloppskopplingar, avtappningar, backventiler och återsugsskydd etc. Färdiga trummor och betäckningar finns också och allt byggs ihop efter kundens kravprofil.

Läs mer